Oczyszczacz powietrza MILA APHM1001

1 899,99

Opis

Oczyszczacz powietrza MILA APHM1001

Mila: Oczyszczacze powietrza

Oczyszczacz powietrza MILA Spójrzmy prawdzie w oczy, większość oczyszczaczy powietrza wygląda jak nadwymiarowe tostery. Uproszczona konstrukcja firmy Mila to elegancki i piękny dodatek do Twojego domu, wyglądając równie dobrze w twoim salonie, jak w sypialni czy gabinecie. Mila to także doskonały oczyszczacz powietrza wyposażony w prawdziwy filtr HEPA (H13) firmy 3M o skuteczności 99,97% oraz japoński filtr węglowy o wydajności 92,31% Ponadto Mila zarządzana jest prze aplikację na telefon którą możesz pobrać bezpłatnie z AppStore. Wydajność Wielostopniowa filtracja HEPA Nie wszystkie filtry są tak samo dobre. Mila używa wielostopniowego zestawu filtrów, który zawiera certyfikowane filtry 3M HEPA oraz filtr z aktywnym węglem, udowodniono, że usuwają one do 99,97% zanieczyszczeń, takich jak PM2.5, chemikalia (formaldehydy), alergeny, pyłki i domowe zapachy. Specyfikacja CADR : 265 m3/h Skuteczność usuwania substancji chemicznych: 92.31% Zalecany zakres użytkowania : 20m2 – 32m2 maksymalny zakres użytkowania to 45m2 Głośność min 34.7 dB, podczas pracy 40.6 dB Żywotność silnika: 25,000 godzin Filtr: 3M HEPA (H13) + Japoński Filtr Weglowy + Filtr wstępny Sensory Japoński czujnik cząstek Shinyei PPD42 Temperatura i wilgotność VOCs – lotne związki chemiczne Moduł Wifi Waga i rozmiar 5.6kg / 30 cm x 30 cm boki x 37.5 cm wysokość (net) Gwarancja i rękojmia 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu. 11. Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami. 2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. 3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: PIRI spółka z o.o. ul. Mińska 25/44 03-808 Warszawa 4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać w następujący sposób: mailowo na adres kontakt@piriglobal.com lub telefonicznie pod numerem 22 123 5545 5. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: PIRI Sp. z o.o. posiada nr E0022580WBW w Rejestrze Przedsiębiorstw i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego. Koszt gospodarowania odpadami zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania , recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwienia wynosi 0,06zł/1kg.

stek z rostbefu czy antrykotu, queen isabell limited collection, czym wywabić plamę z atramentu, kotlety schabowe w mleku, wzór cebulowy, narzuty na wersalkę, pojemnik na noże, schładzacz do wina, złote kubki, nóż kuchenny ze stali damasceńskiej

yyyyy